O dragi moj Bože, daj mi da shvatim da ja Tebi stvarno nemam čime uzvratiti. Sva su moja djela  siromašna, moja je ljubav hroma i sakata, moje oči slijepe na Tvoje iskaze ljubavi. A gle, unatoč tome što Ti nemam čime uzvratiti, Ti mene i dalje zoveš. I to zoveš me na više od objeda, na više od večere – zoveš me na Tvoj objed ljubavi da mi Sebe iznova i iznova potpuno daješ. I gle, stvarno ne gledaš na to da Ti nemam čime uzvratiti, Ti mi se u Euharistiji daješ sav.