»Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« – kako divne riječi za ženu koja je 18 godina bolovala od duha bolesti. Zamišljam radost koja je ispunila sinagogu te subote i koja je očitovala nadu pred cijelim mnoštvom. Nadu koja pokazuje kako Bogu ništa nije nemoguće i da je Njegova milost uvijek s nama. Iako se dogodilo čudo, nadstojnik sinagoge bio je ozlovoljen jer se izlječenje dogodilo u subotu. 

Gospodine, molim te da se uvijek sjetim da si svaki dan prisutan u mome životu i koliko si čudesan!