Možda će u idućoj roditi! Inače, moći ćeš je posjeći! Obratiti se i donijeti rod ili izginuti i biti posječen. U priči sa smokvom, vinogradar odluči dati još jednu priliku,  još jednu godinu. Pognojit će je pa će smokva možda iduće godine roditi. Prepoznajemo li i mi u svom životu periode kada nismo davali plodove, kada smo samo iscrpljivali zemlju. Ti si Gospodine, milosrdan, i daješ nam priliku da se obratimo i rodimo. Međutim, smokva koja nije donosila plodove, je dobila samo još jednu godinu. Tako i mi u svom životu dobivamo prilike, ali život ima rok, on je ograničen. Što ako je tvoj poziv na obraćenje, moja zadnja godina da rodim plodove? Ja ne želim svojim životom iscrpiti zemlju. Želim dati plodove svom Gospodaru.