Gospodin nas zove na obraćenje. Želi biti sa nama, On nas je stvorio i želi da se spasimo. Za takvo nešto moramo se obratiti jer propast ćemo kao Galilejci. Bog nas toliko želi da nam daje šansu svaki dan, svaki dan nam pruža svoju ruku, svoj spas i želi nas spasiti izvaditi iz tame, grijeha. I pazi na nas, strpljiv je i svaki dan traži priliku kako da nam priđe da mu povjerujemo i da se obratimo. U životu prođemo barem jedanput situaciju kada nitko ne vjeruje u nas, otpišu nas i sami povjerujemo da ne možemo. Otac nas nikada ne otpisuje, ludo vjeruje da ćemo iduće godine se promijeniti, obratiti i da ćemo donijeti plodove. Gospodine daj nam takvu vjeru. Daj da ljubimo, kao što ti ljubiš.