Trudivši se biti dobar i ljubazan prema svima često izgubim sebe u tome. Bog nas ne zove da se nikada ne zamjerimo nikome, nego da budemo sveti. Riječ „svet“ na hebrejskom je „kadoš“ što originalno znači različit, odvojen, drukčiji. Nije lako biti kršćanin, ali je lijepo biti kršćanin. Sv. Pavao za ovaj naš zemaljski život kaže da je boj. A boj stvarno i jest. Dragi Bože, molim te da mi uvijek bude važnija tvoja Istina od toga što će drugi misliti o meni i da na kraju života mogu mirno reći: „Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.“ (2 Tim 4,7)