Gospodin traži od nas da budemo pripravni za njegov dolazak. Želi da naše srce bude čisto, otvoreno i spremno, da živimo svaki trenutak u punini, jer nikada ne znamo kada i u kojem trenutku će On ponovno doći. Želi da budemo spremni na Njegov ponovni dolazak, na susret, kada ćemo gledati lice Božje.