Cijeli sam život bio ljubomoran na sv. Dizmu – razbojnika koji je visio zajedno s Isusom na križu. Kako je on dobro odigrao život. Cijeli život radi što hoće, zadnje sekunde se obrati i Isus mu obeća Raj. Ali to nije način. Naravno da je lakše spavati, nego bdjeti čekajući Gospodara. Kršćanski život je težak, ali je i lijep. I ne samo lijep, već štoviše prekrasan! Dragi Bože, hvala ti za dar vjere i za sve milosti koje nam daješ. Ne daj da ikad odbijemo primiti tvoje milosti misleći kako će biti još vremena da ih primimo kasnije, nego da bdijemo čekajući Tebe!