Isus nas uči u molitvi da kažemo „kruh naš svagdašnji daj nam danas“. Koliko puta gledamo u tuđi tanjur, prozor ili život i nismo zadovoljni svojim životima. Ako se dragi Bog pobrinuo za ptice koje ne siju, niti žanju niti sabiru u žitnice, koliko toga nama želi dati i obećava. Samo malo vjere i povjerenja mu trebamo dati. I svakome je dao onoliko koliko mu je potrebno. Ali ono što je najbitnije, Isus se nama daje, a mi nekada nismo svjesni njegove prisutnosti. Nije bitno tko smo i što smo, koliko toga imamo nego što u svakom trenutku možemo se k Njemu obratiti i to je najveći dar. Taj dar, odnos s Bogom moramo graditi kao pravo prijateljstvo i nikada se ne smijemo zasititi i zadovoljiti jer nas Bog uvijek zove da ga još više slijedimo. Sve ono što nam daješ, nauči nas predavati Tebi jer si nam sve ti darovao. Daj nam želju Gospodine da uvijek nastojimo biti s tobom, u tvojem miru i ljubavi.