“Ištite i dat će vam se!” Naš Gospodin želi da budemo sretni kao što piše u evanđelju, samo Ga trebamo tražiti i moliti te pri tome biti strpljivi. Božji putevi nisu isti kao naši putevi. Ponekad se znamo uporno držati za nešto što nije dobro za nas. Neumorno držimo tu želju koju idealiziramo. Taj nas ideal toliko zaokupi da više ne možemo razaznati jel to što želimo i tražimo dobro za nas. Smatram da se trebamo prepustiti Božjoj volji za svoj život. On već zna svaku želju našeg srca. Budimo otvoreni u molitvi i znajmo da će nam Gospodin dati i više od onoga što priželjkujemo.