Tebi je stalo do moje nutrine, važnija Ti je nego tih par kuna koje stavljam u škrabicu. Štoviše, želiš da Ti svoju nutrinu dam kao milostinju kako bi ju s ljubavlju očistio. Danas sam Ti ju predala u ispovijedi i kad sam izašla iz crkve kao da sam bila u drugom svijetu; više mi nije bilo važno hoću li zaprljati cipele u blatu; na licu se pojavio smiješak. Hvala Ti na tom sakramentu i podari mi milost da Ti kod svake mise i ispovijedi s pouzdanjem predam svaki djelić svoje nutrine.