Dragi Bože, čitam ovo Evanđelje i pitam se što mi kroz njega progovaraš. Zanimljiv mi je Jona. Hvala Ti na njemu i na primjeru njegove vjere. Kako je lijepo vidjeti njega koji je živio po Tvojoj Riječi i svojim životom slijedio Tvoju volju. Koje li vjere kad živi po Tvojoj volji i onda kad je teško, kad je neshvatljivo, kad se možda boji. Hvala Ti za svaku osobu koja jednako gorljivo živi svoju vjeru. Daj Gospodine da gledam u njih, da im se divim i da uvijek vidim Tebe. Daj da Te i ja neumorno tražim u svom životu i činim ono na što me Ti pozivaš. Daj da budem ustrajna i onda kad Tvoji planovi nisu jasni mojim bližnjima niti meni samoj. Pomozi mi Gospodine da ne gledam u ovozemaljsko, već u ono vječno, u Tebe samoga!