U zanosu vjere i ja vičem: “Blaženi oni koji su te poznavali, koji su slušali tvoje prispodobe, koji su hodali za tobom i slušali tvoje naredbe, koji su sjedili s tobom za istim stolom!” A Krist i meni odgovara: “Još blaženiji oni koji slušaju Riječ Božju i čuvaju je!”

Moja usta su puna hvale i slave za Isusa – kako je velik, kako je Njegova Majka čudesna – posebno onda kada primam milosti i osjećam Božju prisutnost. A opet, kada sam u duhovnoj suhoći, čujem Riječ Božju, ali ju ne slušam, ne dopuštam joj da oblikuje moje srce i promijeni moj život. Toliko mi je blizu blaženstvo i radost, ali ja dopuštam da mi izmakne. Sjedni u tišinu i osluškuj Riječ Božju – sigurno ti ima nešto za reći!