Blaženi oni koji slušaju Božju riječ i čuvaju je! Koliko puta znamo ne obraćati pažnju na Božju riječ pod misama? Ako pak obraćamo pozornost na to što piše u evanđelju, držimo li se te Božje riječi ili živimo život kako mi mislimo da je najbolje? Slušanje Božje riječi i držanje do nje nam samo može donijeti blagoslov u životu. Koliko god ponekad bilo teško i naporno, na kraju vidimo da se svaka patnja i borba
isplatila. Što se više borimo i trpimo to smo bliži Gospodinu.