Isus nas poziva na obraćenje. Daje nam šansu za novim početkom. Istjerao je zloduha iz čovjeka te mu dao priliku za obraćenjem. Uređena i pometena kuća označuje čovjekovu dušu nakon ispovijedi i molitve. Kad se duh opet vratio nije se mogao nastaniti u čovjeku jer mu je duša bila čista i otporna na grijeh kojeg je duh nosio sa sobom. Duh se na kraju vratio sa sedam različitih duhova koji su bili gori od njega te se, zajedno s njima, uspio opet nastaniti u čovjeku. Sotona nikad ne spava. Trebamo uvijek biti na oprezu i neprestano čistiti svoju dušu od grijeha koji ju prljaju. Koliko god mislili da smo otporni na svaki grijeh, uvijek postoji barem jedan s kojim se još nismo susreli ili kojeg nismo u potpunosti savladali. Taj čovjek nije uspio savladati ostale grijehe te se zato opet našao u stanju opsjednuća. Duhovni život je konstantna borba, a snagu za bitkom i pobjedom daje nam molitva, redovna ispovijed i post.