Stvorio si me za više. Znam da si me stvorio da budem više od svog malodušja. Ali ne znam
čujem li te ja kad dođeš u moju kuću. Puno je buke u hramu. Ne znam imam li ja snage za
utomiti sebe da te bolje čujem. Moj ego je nekad veći od mene same. Moj hram nije uredan i
spreman za Tebe. Molim Te dođi. Dođi u moju kuću i nek Tvoja ljubav opet pobijedi. Sasjeci
svo trnje.Slomi sve okove. Presjeci moje slabosti u korijenu,uzmi najoštriji mač i iskorijeni sve
što nije od Tebe.I molim te da budem budna kad dođeš do mene.Donesi u hram ratničku
spremnost da srušimo sve prepreke i razbijemo sve okove.Dođi do mog hrama.Dođi da zajedno
budemo sveti.