“Tko je moj bližnji?” Ili čak bolje pitanje. Kome sam ja bližnji? Zašto se moje milosrđe prema
svakome ne podrazumijeva? Zašto dobrota nije konstanta u mom životu? Nova prilika za mene
da nekome budem bližnji došla je jutros,onda kada sam otvorila oči. To je dar za mene,ja sam
Bogu bližnji. Bože,dođi i nek mi Tvoje milosrđe prema nedostojnoj meni bude primjer. Dođi da
more milosrđa koje izlijevaš u moje srce postane bar jedna kap koju ja mogu dati drugima. Dođi
i daj mi srce koje je kao oblak. Kad se ono dovoljno napuni milosrđem da ga izlije na druge .
Neka prognoza mog srca bude oblačno s milosrđem. Ti donesi kišu i ne dopusti mi da ostanem
ista.