Često sam licemjeran, osuđujem druge poput farizeja i pismoznanaca samo na osnovu njihovih vanjskih karakteristika ne poznajući njihovu narav. To je klopka u koju uvijek iznova upadam. Želim progledati srcem, a ne gledati podražajima i nagonima koji me tjeraju u pogreške. Isuse, skini sljepoću s očiju srca moga, dozvoli mu da progleda ispravno i bude kao srce samaritanca iz prispodobe, srce koje će biti milosrdno prema bližnjemu bez obzira na predrasude koje su mi nametnute od duha zloće. Dopusti mi da se riješim predrasuda i očistim svoje srce kako bi moglo biti milosrdno, nalik tvom presvetom srcu.