“Žetva je velika, ali radnika malo.”

Zamišljam jedno veliko polje puno žetve; puno ljudi s različitim darovima, talentima i potencijalom. Svatko je poseban na svoj način. No, ono što im je zajedničko jest to da nemaju saznanja ili se odupiru Božjem kraljevstvu. Ima puno takvih polja, na kojima treba raditi, ljudi kojima treba približiti Boga. Prevelika šteta bila bi da ta polja propadnu, ostanu neobrana. Kada mi se ukaže prilika da baš mene Bog pozove u žetvu, budem sretna. Budem sretna jer je odlučio djelovati kroz mene, jer mogu biti Njegov radnik te približiti ljude k Njemu. Ne treba se odupirati tim prilikama da Mu budemo produžena ruka u ovome svijetu, Njegovi radnici, makar nekad bili kao janjci među vukovima. I Isus je bio Jaganjac Božji, među vukovima ovoga svijeta pa je na kraju pobijedio zlo i privukao mnoge duše Ocu.