Žetva je velika, a radnika malo! Zato molite gospodara da pošalje radnike u žetvu svoju! Ti šalješ svoje radnike kao ovce među vukove. I ja to znam jer postoje tvoji radnici, u  zabačenim kutcima ovog svijeta, koji su prepušteni na milost i nemilost tamošnjih prilika i događanja, ali Te i dalje propovijedaju. Ali danas je nešto jače od toga. Ti mene danas pitaš – znam li ja doista kako je radnika stvarno malo, a da je žetva velika. Nisam uviđala sve do sad, da je tvoj radnik u „mom gradu“ koji mi govori o Tvom kraljevstvu, nešto što sam podrazumijevala. Ako ja nisam Tvoj radnik koji ide među vukove, ali sam imala tu milost da mi je Tvoj radnik već navijestio Tvoje kraljevstvo, pozivaš me da molim. Naime,  žetva je stvarno velika, a radnika je stvarno malo. Molim te Gospodine, pošalji radnike u žetvu svoju.