“Žetva je velika, ali radnika malo”. Nažalost, po religioznoj tradiciji, vodi se da su ove riječi upućene samo za duhovni poziv, tj. za svećenike i časne sestre. Ne shvaćamo, ili ne želimo shvatiti, da su ove Isusove riječi upućene svima nama. Svi mi možemo, svojim djelovanjem, doprinijeti rastu u sredini u kojoj se nalazimo. Najlakše je stajati sa strane i prigovarati. A jesi li se ti potrudio uraditi nešto da to ne bude tako. Koji je tvoj cilj u životu? Biti pasivan, promatrati i prigovarati sa strane ili biti radnik pa na kraju dana biti ponosan na sebe jer znaš da si uradio nešto dobro, makar to bilo neuspješno…potrudio si se.
“Mir kući ovoj!” Unosim li mir u svaku osobu koju vidim, u svaki trenutak dana? A prije svega, unosim li mir u svoju kuću, u svoju obitelj, u svoje roditelje, u svog brata, u svoju sestru? Jer…to je ono što Isus traži od mene!