Hej čovječe! Sjećaš li se onog trenutka kada si počeo/la živjeti svoju molitvu? Sjećaš li se one želje negdje tamo davno ostvarene? Zaviri malo u svoju nutrinu…Pogledaj u dubinu…Prisjeti se onoga osjećaja milosti kada si shvatio/la da je to od Boga. Da je to ono što si tako gorljivo i čeznutljivo tražio/la. Dobro upamti taj osjećaj! A sada pogledaj prema nebu. Tu želju koju imaš predaj u Božje ruke…Povjeruj u Njegov plan. Ne požuruj Ga i strpljivo čekaj…Jer doći će i taj dan. Otvorit će On i ta vrata. A tada ćeš shvatiti da onaj maloprije oživljeni osjećaj nije bio posljednji. Tada će ti oči zasuziti od sreće, jer ćeš znati da je to Njegovih ruku djelo.