Često se u životu pitam Bože gdje si? Bože zašto ne još ja? Kada će
doći to moje vrijeme? Kada će moja molitva biti uslišana? Puna su mi
usta mene, a ne tebe Gospodine… A ti strpljivo bdiješ nada mnom.
Pogled tvoj usmjeren je ka meni, a da ja toga nisam ni svjesna.. Krhka
sam i nevjerna, pokolebljiva u vjeri. Griješim, tragam, lutam i gorljivo
želim sve odmah. A zaboravljam Gospodine, da Tvoje vrijeme nije uvijek
moje vrijeme.. Zaboravljam Gospodine, da si put za mene već odavno
pripravio. Podari mi, molim Te, strpljenje i čvršću vjeru. Daj da ne
zaboravim prvo tražiti Tebe, a ne od Tebe. Jer jedino tražeći Tebe,
pronalazim sebe. A ti imaš moć izvesti sve na dobro u mojemu životu.