Gospodin u mnogim životnim situacijama iskazaše svoju dobrotu i učinivši mi velika djela. No, bijah li uvijek svjesna? Koliko puta naivno mišljah da su bogati puni, a moćnici na prijestoljima jedino vrijedni. Toliko puta to i živih. Spoznah da usprkos svim Njegovim djelima
ne pokazah uvijek Božji strah. Češće koračah ovim svijetom svemoćna. Ne poznavah neznatnost. Odbih Gospodinovo obećanje i vrlo često
nepromišljeno gledah na Njegovu dobrotu. U mislima mi sva Došašća koja provedoh nepromišljeno. Ta ipak mi Gospodin dade još prilika, novo Došašće. Novo vrijeme da moj duh nauči kako veličati svojeg Spasitelja, novu priliku za poniznost u vlastitoj slavi i neznatnost u svom znanju koje posjedujem. Prepoznajemo li sebe u ovim riječima?