Otvorimo Gospodinu svoja srca! Čak i onda kada se nalazimo u nama naočigled bezizlaznim i nejasnim životnim situacijma nemojmo gubiti nadu, jer nismo sami. Upravo nam Marijin primjer pruža utjehu kako čvrsta vjera i pouzdanje u Njegovu providnost mogu samo uroditi plodom u našim životima. Sve svoje predajmo Njemu! Dopustimo sami sebi primiti Božju milost!