Danas mi govoriš o slobodi, Isuse. O istini koja oslobađa, o grijesima koji me zarobljavaju. Čitam tvoju Riječ i razmišljam o slobodi od obaveza, briga, problema i kušnji koje me svakodnevno pritišću. Baš kao što farizeji onog vremena slobodu gledaju samo kao ne robovanje drugome narodu, tako se i ja dajem zavesti pa maštam o slobodnom danu, vikendu, uživanju bez granica. Za to vrijeme, Ti uzimaš križ i stavljaš ga na svoja pleća. Uskoro ćeš taj križ na kojem su i moji grijesi ponijeti na kalvariju. Daj mi pronicljivosti, Isuse, da vidim koliku si žrtvu podnio da bi mene oslobodio mojih grijeha