Kad je bilo lijepo, smatrao sam, može tako do u vječnosti.
Nije bilo vjere i već u ovom životu, iskustvo pokazalo da ne može.
Da li raditi na svoju ruku, ili živjeti u vjeri riječi Isusa: “Tko vjeruje, ima život vječni”? Čovjek je slab, u kušnji,
Isuse, molim te za vjeru.