Nebo pokriva cijeli svijet i kao čarobnim plaštom Bog obavija njime svaki život na Zemlji. Odlazak u nebo oduvijek mi se činio tako apstraktnim,
nemogućim i nedohvatljivim no onda odjednom san postane java na svakoj Sv. Misi kada primim Euharistiju. Kako nedokučiva milost Božja je
da nam po Euharistiji preda svog ljubljenog Sina, po kruhu i vinu. Da bi nastali kruh i vino potrebno je mnogo rada, znoja i truda. Sav znoj i muka
Isusova donjeli su nam veličanstveni Dar živog Boga u Sakramentu Euharistije. Graditi stepenice prema Nebu je težak i zahtjevan posao no ne i nemoguć kada snagu i hrabrost dobivamo po Euharistiji.