Današnje Evanđelje tekst je svima već dobro poznat, Isus hrani mnoštvo. No prilikom ovog čitanja, nije me toliko privuklo samo čudo, koliko Isusovi postupci nakon čuda. Isus hrani mnoštvo, čini neviđenu stvar, i mnoštvo je oduševljeno njime, želi ga zakraljiti. A Isus, ponizan, povlači u se goru, u osamu. Isus nas danas uči pravoj, kršćanskoj poniznosti. Često puta kada činim dobro djelo, imam potrebu zadobiti priznanje. Iako samo djelo nije vođeno sebičnim nakanama, u meni postoji neka ljudska čežnja da budem viđen. Isus naprotiv uči da svako svoje i najmanje djelo činimo na slavu Božju. Ako sve što činim, činim za Boga, ne mogu imati problem s ohološću. Pomozi mi, Gospodine, da steknem istinsku poniznost i da svako moje djelo bude vođeno Tvojim Duhom i usmjereno Tebi.