„Ja ne primam svjedočanstva od čovjeka, već govorim to da se vi spasite.” Isuse, nisam dostojan svjedočiti za tebe no kao čovjek mogu slušati Tvoju riječ. „Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i  vjeruje onomu koji me posla ima život vječni”. Mogu li se uzdati u snagu svoju malenu  da vjerujem uvijek onomu kojega On posla? Mogu li se uzdati da ću tražiti uvijek samo slavu od Boga jedinoga? Zar ću se pak zadovoljiti samo s zemaljskim u oholosti ljudskoj i tražiti slavu među ljudima, a ne od Gospodina? „Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito”