Za koga moja djela svjedoče? Da li se kroz moj život vidi da me je u ovaj svijet poslao naš Otac?

Dolazim li i ja do svjetiljke samo da bi se na čas njome nasladila ili ju puštam u svoje srce da me ona mijenja? Omekšaj Gospodine naša srca molim te, tako da kada dođemo do svjetiljke ona promjeni nas. Daj da naša djela svjedoče da smo Tvoja djeca i da Tvojom ljubavlju ispunimo svijet radošću i mirom.

Ojačaj molim Te Gospodine našu vjeru i zapali naša srca. Daj nam snage da svjedočimo drugima za Tebe i da prenesemo tvoje svijetlo u naš često hladan i surov svijet.