Kakav sam ja to čovjek? Ako sam svojim grijehom najsvetijeg od najsvetijih poslala na križ? Poslala sam Sina Čovječjeg.

Kolika je moja vjera kada se bojim patnje, padova, boli – života? Kolika je bila Isusova vjera kada je pad, bol, patnju podnio? Za mene.

Za moj Život i novo rođenje. Kako bih se ja nanovo rodila.

Nekada ne shvaćam što me zapravo čeka Gore. Zapravo uopće ne shvaćam.

Nekada ne shvaćam što znači stvarno vjerovati, jer dopuštam ovomu svijetu da me u zemaljskom zadrži.

Često dok se gubim tražim svrhu u nadi, a nadu u vjeri. U vjeri pronalazim jedini izlaz, Tebe. I znam da je moja vjera često nezahvalna, ali Ti kažeš da svaki koji vjeruje u Tebi ima život vječni. I ja ga želim. Prvo zaslužiti.

Za taj put pripravi mi, Isuse, sklopljene ruke da molitvom podižem Sina Čovječjega i tako zavrijedim Kraljevstvo Nebesko.