U ljudskoj je naravi potreba za shvaćanjem. U meni je uvijek postojala želja da razumijem kako funkcionira svijet. Ovo se uglavnom odnosi na “materijalne” teme, shvaćanje kako fizikalni zakoni vode naš svemir, no ista želja prenosi se i na istraživanje Boga i duhovnih pitanja. Razlika je što kod duhovnih pitanja često dolazim do zida i koliko se god trsio, neke stvari ne mogu razumijeti. Čak i Nikodem, farizej, čovjek koji je posvetio život izučavanju duhovnosti, ne razumije Isusove riječi. Isus odgovara Nikodemu pitanjem: kako ćeš vjerovati kad ti budem govorio nebesko? Ključna riječ – vjerovati. Ne znati, ne razumijeti, vjerovati. Neke stvari nisu nam dane da shvatimo, no Bog nam, kao dobar Otac svojoj dječici, govori: u redu je, ne moraš sve razumijeti, samo mi vjeruj i sve će biti dobro. Gospodine, daj da naučim prihvaćati svoja ograničenja i svoja neshvaćanja, prinoseći ih na slavu Božju.