Voljela bih kada bih Te mogla ljubiti barem kao što Otac Tvoj ljubi tek zjenicu Tvoju.

Voljela bih kada bih Te mogla slijediti onako kako si Ti slijedio Očev poziv.

Kao što Otac Tvoj Duha ne daje na mjeru, ne daje ni Ljubav – jer Ti si Duh, Ti si i Ljubav.

Ne mogu te ljubiti kako zaslužuješ, ne mogu ni slijediti. Jer ja ne znam za bezgranično. Jer u svemu moram stvoriti mjeru. Jer moji dani imaju početak i kraj. Jer zaboravljam da ovaj svijet omeđuje moju dušu.

I vjera moja ima mjeru. Zato nisam slična Tebi.

Otac je sve predao u ruku Tvoju. A Ti rukom tom moje lice miluješ.

Pružaš mi nebeski svijet na dlanu, onaj zbog kojeg si odozgor i sišao.

Lijepo je, Isuse, biti kap na Tvojemu dlanu. Molim te, nauči me kako da ja Tebe na svojemu tako držim.