„Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.“ Toliko nam je lako kao ljudima izgubiti se u osuđivanju, u drugim ljudima vidjeti samo njihove grijehe. A ponekad najviše osuđujemo sebe same i zadržavamo se na svojim grijesima, umjesto da pogled upravimo k Božjoj milosti. Kada sam bio mlađi, bilo mi je teško odlaziti na ispovijed jer sam se bojao. Bojao sam se osude svećenika, ali i osude Boga. Da sam se barem toliko bojao Boga i kada sam griješio. No taj strah samo pokazuje nedostatak istinske vjere. Zar bi Bog, onaj isti Bog koji je žrtvovao vlastitog Sina zbog mene, osuđivao moje grijehe? Naravno da ne bi, jedino što je Bogu važno jest da svi dođemo k Njemu. Gospodine, daj mi milosti da spoznam tvoju ljubav, da spoznam da nas ne odbacuješ, već nas po Sinu želiš spasiti.