Kao što je bila podignuta zmija, tako će biti podignut Sin Čovječji? Isus stavlja paralelu između sebe i zmije? Uh… Čudno. Slušao sam jednom predavanja jednog profesora teologije. Rekao je, kada je Mojsije prikazao zmiju ukroćenu na stupu, to je značilo da se kaos, zlo, grijeh i bolest pretvara u red, dobro, pomirenje i izlječenje. Osjetio sam da ima smisla u tome što je govorio. Spoznati da zlo može biti pobijeđeno, donosi utjehu. Sveti Pavao napisao je čudnovatu i paradoksalnu rečenicu:  ”Njega, koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu” (2 Kor 5,21). Isus, iako bez grijeha, ponio je moje grijehe na križ i oduzeo im vlast koju su imali nada mnom. Gledajući Njega raspetog, vidim svoje oslobođenje od zla i grijeha, slobodu za dobro.