“Da, Gospodine, Ti znaš da te volim!” Šimun Petar već je poznavao Isusovu ljubav. Mogu li i ja reći isto svome Gospodinu?

Uloviše učenici ribu, na Isusovu riječ. Ali, uloviše toliko ribe da je nisu mogli izvući iz vode. Tako je to i s Njegovom ljubavi. Ako se ne odazoveš na Njegov zov, tvojih plodova biti neće, a ako poslušaš riječ Njegovu, silnu Ljubav ćeš imati, koja će biti dovoljna da živiš i ovdje i u nebeskome.

Isus je triput upitao Šimuna Petra, ljubi li ga. On je triput odgovorio.

Koliko je puta mene Isus pitao ljubim li ga, a ja sam mu djelima svojim pokazala da ne. Kada je suša u mojem srcu, nema ribe u mreži, nema mjesta ni za Isusa. No, On svejedno napuni moju mrežu, nađe prolaz za ono malo ljubavi koju mu znam pružiti. Jer On me pozna. On zna kakva sam, koliko sam slaba. Ali, pozna i tu mizernu ljubav moju. Njemu je i to dovoljno.

“Idi za mnom!” rekao si. A ja te molim srce koje u tome neće posustati, Isuse.