U današnjem Evanđelju Toma iskazuje svoju vjeru u trenutku kada vidi Gospodina i prstima osjeti Isusove rane. Jesam li ja ponekad nevjerni Toma i koliko je jaka moja vjera u Božju milost?
U trenucima kad me smogne slabost i strah, moja vjera se utiša i sve svjetovno bruji jače i sve glasnije. Kako nadvladati te glasove koji me žele odvući od Božje ljubavi?
Borba dobra i zla, konstantno, neumorno bruji u meni. Ne dam se. Ne dam na Božje. Postajem ratnica. Borim se. I izborim se za ljubav i toplinu, za mir i blagoslov. Ljubav i molitva kao najjače Božje oružje. Tada izustim: ,,Gospodin moj i Bog moj! Hvala ti!”
Jer prisutan je onaj koji preobražava moje srce kako bih mogla ljubiti iskreno, a očima ljubavi gledati svijet. Odlučim biti vjerna i otvaram vrata svog srca svaki dan. Dopuštam Gospodinu da uđe u moje srce, a moje sumnje pretvori u ljubav i istinu.