Kako je lako izgubiti pouzdanje kada se prepustim samo činjenicama koje imam i
vidim oko sebe. Ponekad se pitam: Bože, imaš li Ti to stvarno pod kontrolom? Briga
me preuzme i teško se odupirem tim mislima, bez obzira što za sebe želim Tvoju volju
jer znam da je Tvoj put jedini pravi put. Znala je i Marija Magdalena sve činjenice,
vidjela je znamenja, znala je što čeka Isusa i što je naviještao, ali i dalje nije
prepoznala da On ima sve pod kontrolom. Činjenica da je grob prazan nije joj ulijevala
nadu već je pomislila da su te odnijeli. Ali, onda si joj se objavio…


Gospodine, pošalji mi Duha Svetoga da Te mogu prepoznati u svakoj stvari, situaciji,
osobi, i da pouzdano mogu vjerovati da uvijek držiš sve pod kontrolom, makar
izgledalo beznadno. Daj da mogu prepoznati zadatke koje mi povjeravaš i koji me
vode bliže Tebi.