Baš kao Marija Magdalena u današnjem evanđelju i mi često ne prepoznajemo Gospodina. Nismo svjesni njegove prisutnosti ni djela koja za nas čini. Tražimo ga na pogrešnim mjestima i u pogrešnim stvarima. Gledajući u svakodnevne brige i blještavila ovog svijeta zaboravljamo na njega koji je jedini pravo svjetlo. I kada se zasitimo tih ispraznosti, kada osjetimo da u njima nešto nedostaje vrijeme je da se, baš kao Marija, okrenemo i prepoznamo Isusa. Često On stoji ispred nas, a mi ga ne razaznajemo. Zapitaj se gdje je danas bio Bog i što mi je želio poručiti. Prepoznaj ga u svojim bližnjima i ne boj se navijestiti ga, baš kao Marija.