Ljubav je pobijedila!

Srce ne može primiti.

Razum ne može shvatiti.

Nemoguće je do kraja zahvaliti.

Nitko i ništa više nije isto.

 

“Sada spoznajem djelomično,

a tada ću spoznati savršeno,

kao što sam i spoznat!

A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav

– to troje –

ali najveća je među njima ljubav.”