Veseli me vidjeti kako Ti učenici trče u susret i traže Uskrslog Isusa. Drugi učenik ga prestiže, no ipak Šimun Petar ulazi prvi i promatra situaciju u grobu – ostavljene povoje i ubruse. Drugi učenik mu prepušta mjesto prvog. Baš kao što si Ti odredio. Raduje me Tvoj red i trka prema Tebi. Voljela bih da sam svjesnija i da više poštujem Tvoj red i poredak te način odvijanja određenih situacija. Iako je sve u svoje i Tvoje vrijeme, voljela bih znati bolje prepoznati kada je potrebno još brže potrčati prema Tebi.

Gospodine,

Molim te da prepoznam trenutke kada trebam brže trčati Tebi, a ne nekim drugim ciljevima.

Hvala što me čekaš na cilju.