Kuća trgovačka. Ja Tebi jednu devetnicu, tri Zdravo Marije, jedan dan posta ili jedno hodočašće, a Ti meni uslišanje moje molitve. Uslišanje moje molitve ili prihvaćanje moje trgovine?! Sram me, Bože, nazivati molitvom svako traženje ispunjenja mojih želja i stavljanje naglaska na moju žrtvu  bez traženja volje Tvoje koja je temelj mog poslanja. Sram me svakog trenutka nepovjerenja i slabe vjere. Sram me svake moje nestrpljivosti i želje za preskakanjem koraka u procesu patnje u kojem si me čistio i pripremao da primim na pravi način Tvoje uslišanje. Sram me svakog trenutka u kojem nisam vjerovala da razrušeni hram (mene) možeš ponovno podići. Male li i mizerne li vjere moje! Jadnog li mog pouzdanja! Sačuvaj me, Bože, od pregovaranja i trgovačke razmjene u odnosu s Tobom. Sačuvaj me, Bože, od izbjegavanja patnje i linije manjeg otpora, a nadasve me sačuvaj od nevjere i nepovjerenja prema Tebi, svemogućem Stvoritelju svega živoga i neživog.