Kao i prodavači volova ispred jeruzalemskoga hrama, svi smo mi u opasnosti tražiti vlastitu korist od našeg odnosa s Bogom. Ljubim li ja
Gospodina samo zbog njega samog, zbog njegove ljepote? Dolazim li mu ponajviše samo da budem s njim, donoseći mu sve što je u meni da On čini s tim što želi, a meni da je dosta njegova milost? To je moja molitva danas: Gospodine, daj da te ljubim nesebično, čisto, onako kako Ti ljubiš!