Gospodine, rekao si što je sinovljevo i očevo je te obratno, što je očevo i sinovljevo je. Sin je toliko pažljiv prema ljudima koje mu Otac povjeri, koje prozva njegovima. Jer Ocu su oni bitni, stoga su i sinu. Budno Očevo oko uvijek prati svoju milu dječicu. Zamisli tog velikog kreatora koji jednim okom nadgleda cijeli svijet i sva zbivanja u njemu, a drugo mu je oko vječito usmjereno prema tebi, da baš prema tebi… Jedina mu je želja pokloniti ti život vječni – omogućiti ti da ga upoznaš, da ga gledaš oči u oči! Oh, kakav će to biti susret, silno mu se radujem, Oče!