Isuse, dopusti mi da ostanem u tvojoj ljubavi! Naoružaj me svojim mačem ljubavi da budem sposoban čuvati Tvoje zapovijedi. Toliko mnogo tražim od Tebe, a tako malo dajem. Tvoje riječi su milost koja ispunjavaju moje biće s radošću. Ta radost će mi omogućiti da stvaram dijela koja će me dovesti bliže Tebi.