Kada dođe Branitelj.

 

Kada dođe. Bog dolazi, a na meni je da ga prepoznam. Obećajući Duha Branitelja, Isus mi je dao razlog da se radujem kušnjama jer u njima nisam sam. „Zlato se u vatri kuša“, tako molitva u kušnji pročišćuje voljenu dušu od neistine o sebi, sagorijevajući u plamenu sve što nije trajno i vrijedno.

 

Uzmi, Gospodine, i primi me takvog kakav jesam, sa svim talentima koje si mi dao i sa mojim nedostacima. I ne daj da se zagledam u ono što ništa ne vrijedi, nego nauči me da svoje talente i bolove, uspjehe i promašaje pun povjerenja predajem tebi, poslušan Duhu Branitelju koji mi u dan kušnje šapće na uho istinu o meni samome. Daj mi milost da to čujem. Amen.