Kada su djeca mala, oko 2,3 godine, dolaze u fazu u kojoj žele sve sama napraviti – sama se obući, sama jesti, sama se okupati… I ne žele prihvatiti da ona to još ne mogu sama, da im je potrebna pomoć. Tako i ja, često bauljam po svijetu kao dijete, oslanjajući se samo na vlastite snage i (ne)sposobnosti. Teško prihvaćam da ne ovisi sve o meni, da sama od sebe neću donijeti roda, da mi je potreban izvor. Da sama od sebe ne mogu ništa.

Gospodine, ukorijeni me u sebi. Ne daj da se odijelim od tebe, jer kad se odijelim, usahnem. Bez Tebe nema života u meni.