Pokušavam si zamisliti kako je to da je Isus u Ocu i Otac u sinu, oni su jedno. To jedinstvo mi budi neku ljepotu, ma ako samo povjerujem u to moći ću vidjeti dubinu toga, ono skriveno što neki ne mogu vidjeti. Skriveno, tajno, mistično to je naš Bog, On u svoj svojoj veličini! Vratim li se na djela Staroga zavjeta Veličanstven je taj Bog, pođem li promatrati djela kroz Isusa mogu samo reći velika je ta ljubav Božja koja ozdravlja, ohrabruje, podiže, vida rane ranjenim, mekša ćudi kamene…Vjeruješ li i ti da je Otac u Isusu i Isus u Ocu?