Želimo ti sve dati, svoje usne, svoje srce, svoje ruke da ti služe…vidjeli ste oca jer on je u meni, kroz mene čini djela svoja, tako će i kroz vas činiti djela i veća od onih koja sam ja činio. U ovoj rečenici zapela mi je riječ veća, i veća ćemo djela činiti. Zar je to moguće? Činiti veća djela, kada se sjetim što je sve Isus činio, to su mi već velika djela. Djela učinjena jer nas ljubi.

Daj Gospodine da ti možemo služiti, da možemo svoje dlanove staviti u tvoje dlanove. Ti si pravi put, ti si kruh života i piće istinsko. Proslavljaj se u nama u djelima našim.