Bože hvala ti što si nam ostavio Duha Svetoga. Često mi se dogodi da se oglušim na tvoje zapovijedi. Duše sveti molim te prosvijetli moje misli i moja djela da cijelim svojim bićem slavim Gospodina. Bože molim te da ne zaboravim da je Duh Sveti uvijek uz mene i da mu se molim.